اسلایدر

اخبار تازه

IMAGE

21 دی 1396

بررسی وضعیت کودکان کار و متکدیان در شورای شهرستان بیرجند

برگزاری پنجمین جلسه شورای اسلامی شهرستان بیرجند با موضوع بررسی وضعیت کودکان کار، متکدیان و زنان خیابانی

IMAGE

19 دی 1396

برگزاری اولین نشست اعضای شورای استان در محل شورا

عمل به مر قانون توسط مدیران استانی مانع سرمایه گزاری و توسعه استان می شود

IMAGE

18 آذر 1396

انتخاب نمایندگان شورای استان در شورای عالی استان ها

 برگزاری جلسه انتخاب نمایندگان شورای اسلامی استان در شورای عالی استان ها در محل استانداری خراسان جنوبی

IMAGE

11 آذر 1396

دیدار رئیس شورا با ریاست سازمان تأمین اجتماعی کشور

پیگیری مشکلات شهرستان های استان در زمینه تأمین اجتماعی در دیدار با آقای دکتر نوربخش ریاست سازمان تأمین اجتماعی کشور

IMAGE

08 آذر 1396

برگزاری انتخابات هیأت رئیسه شورای اسلامی استان

 اولین جلسه شورای اسلامی استان خراسان جنوبی با موضوع برگزاری انتخابات هیأت رئیسه با حضور اکثریت مطلق اعضا در استانداری خراسان جنوبی تشکیل گردید.